Poslanstvo podjetja HARMO NATIO: 

POMAGAMO KREPITI DUŠEVNO ZDRAVJE populacije!

Na čim bolj zabaven način rešujemo resen problem … 

  • Okrog 500 milijonov ljudi na svetu ima težave zaradi duševnega zdravja. Duševne motnje predstavljajo osrednji izziv 21 stoletja.
  • Kar 12,5 % populacije (110 milijonov) znotraj evropske regije se sooča z duševnimi motnjami (statistika leta 2015, vir: WHO). V Ameriki je odstotek še višji (20,6 % odraslih). Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija
  • Depresija je eden glavnih in najdražjih javnozdravstvenih problemov v Evropi
  • Okoli milijon ljudi po svetu se vsako leto znajde v situaciji, iz katere ne vidi izhoda in svoje življenje konča s samomorom
  • Raziskovalci ugotavljajo, da je velika večina - kar 75-98 % bolezni, ki pestijo sodobno družbo, neposredno povezanih z našimi miselnimi navadami. Naš način razmišljanja - kvaliteta naših misli - resnično vpliva na nas tako fizično kot čustveno.
  • Svetovne zdravstvene institucije opozarjajo na potrebo po vlaganju v preventivne ukrepe in pozivajo delodajalce, da prevzamejo del odgovornosti.

DUŠEVNO ZDRAVJE pa ni le to, da nisi bolan. Tako pravijo na NIJZ:
“Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. Je mnogo več, kot le odsotnost duševne bolezni. V zadnjih letih se je uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, kot so sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri živi. Duševno zdravje je poleg telesnega zdravja nujen pogoj za uspešno delovanje posameznika, pa tudi skupnosti in družbe kot celote.

WHO pa nas opominja tako: “...it is vital to not only address the needs of people with defined mental disorders but also to protect and promote the mental health of all people and recognise its intrinsic value. Mental health and well-being are influenced not only by individual attributes but also by the social circumstances in which people find themselves and the environment in which they live. These determinants interact dynamically, and may threaten or protect an individual’s mental state.”


Če bi otroka v vas vprašali ...

Kaj je zdravilo za utrujenost? Bi verjetno rekel: Počitek.
Kaj zmanjšuje zlo? Dobrota.
Kaj odpravi temo? Svetloba.
Kaj je zdravilo za nesrečnost? SREČA.

Po otroško enostavno. In resnično.

POSLANSTVO podjetja Harmo Natio torej je, da v sodelovanju z družbeno odgovornimi delodajalci ustvarjamo psihološko varna in navdihujoča delovna okolja, ki pozitivno vplivajo na duševno zdravje zaposlenih. Zdravje zaposlenih pa se odraža v pomembnih poslovnih kazalcih in pripomore k blaginji širše družbe. S skupnimi močmi spreminjamo svet na bolje!

In kateri VIZIJI SLEDIM kot ustanoviteljica podjetja?

Kljub izzivom sodobne družbe, verjamem v svetlo prihodnost ter podpiram uradno vizijo Slovenije 2050:
"Slovenci smo leta 2050 srečni ljudje. V vsakdanjem življenju občutimo, zakaj nas globalne lestvice blaginje uvrščajo čisto pri vrhu."
Moja vizija je, da HARMO NATIO občutno prispeva k temu.
In da se na poti dvigovanja blaginje spletajo iskrena prijateljstva in uspešna sodelovanja, polna prijetnih presenečenj; da se pišejo čudovite navdihujoče zgodbe v skupno dobro vseh.